sedabaran


-

آدم ها برای هم
سنگ تمام میگذارند
امانه وقتی که
درمیانشان هستی،نه !!!
آنجا که در میان
خاک خوابیدی
سنگِ تمام را میگذارند
ومیروند....
-

قوی بودن اصلا سخت نیست !
نه آنقدر ها که فکر می کنیم ،
و نه آنقدر ها که به نظر می رسد ...
آدم هایِ قوی از سیاره ی دیگری نیامده اند ،
جنسشان هم با بقیه فرق ندارد ...
هم مشکلاتِ خودشان را دارند ،
هم محدودیت هایِ معمولی و حتی غیر معمولی ... !
تفاوت اینجاست ؛
آن ها پذیرفته اند از پسِ هر مشکلی بر می آیند ،
آن ها خودشان را باور کرده اند ... !
از مشکلات و محدودیت ها ، پله ساخته اند ، نه کوه !!!
آدم هایِ قوی در کمالِ خودباوری ؛
انتخاب کرده اند قوی باشند ... !
قوی بودن ؛
در "مغز" اتفاق می افتد ،
نه در شرایط و مکان و نوعِ خاصی از آدم ها ...
پس هر آدمی می تواند قوی ترین باشد ،
اگرخودش را ؛
و توانمندی هایِ خودش را ؛
بی هیچ کوتاهی و تحقیری ؛
باور داشته باشد ...
شرایط و اقبال ، بهانه است ...
خودت را با خودت مقایسه کن ،
و سعی کن قوی ترینِ خودت باشی !
قوی بودن ؛
همت می خواهد ،
نه جایگاه و موقعیت
-
-

برای شناختن آدما عجول نباش
برای شناختن آدما عجول نباش
-

دانلود این موزیک

حمید هیراد انفرادی
-

این بار من میروم تو بمان
آرام و با فاصله ای که مرا یاد تو فراموشم شود
میسوزم، میدانم اما متحیرم که آبی و آتش نیز هم
‌اگر در خودت گم شدی، با خیالت خلوت کن
موهایت را بافته بودی، خنده ات خانه را پر کرده بود، چشمانت برق شوقی داشت بی انتها و بر گونه ات جای بوسه ای مانده بود، خبرم کن...


بی آنکه بدانی هربار تکه ای از بودنت را در جعبه ای میگذارم
وقتی میروی و نیستی برمی دارمشان
هوایت که هوایم را پر کرد سرجایشان میگذارم
روزهای بی تو با عطر تنت سر میشود و یک نفر اینجا با خواب های دنباله دار آغوشت زنده میماند
-


"حال بهتری خواهیم داشت" اگر دست برداریم از فردی که لیاقت محبت ندارد دشمنی که ارزش جنگیدن ندارد حقی که ارزش گرفتن ندارد و فکری که ارزش اندیشیدن ندارد
مشاهده پست‌های بیشتر